direct naar inhoud van Hoofdstuk 10 Maatschappelijke uitvoerbaarheid
Plan: Delfshaven
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0599.BP1023Delfshaven-oh01

Hoofdstuk 10 Maatschappelijke uitvoerbaarheid

In het kader van het overleg bij de voorbereiding van bestemmingsplannen, als bedoeld in artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening is het conceptontwerpbestemmingsplan toegezonden aan:

 • 1. GS, Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, directie DRM;
 • 2. DCMR, Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond;
 • 3. Hoogheemraadschap van Delfland;
 • 4. BOOR, Bureau Oudheidkundig Onderzoek Rotterdam;
 • 5. VRR, Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond;
 • 6. Dagelijks Bestuur deelgemeente Delfshaven;
 • 7. SRR, StadsRegio Rotterdam;
 • 8. KvK, Kamer van Koophandel Rotterdam;
 • 9. Tennet, Zuid-Holland, beheerder hoogspanningsnet;
 • 10. Stedin,regionale netbeheerder gas en elektriciteit;
 • 11. K.P.N. Telecom;
 • 12. N.V. Nederlandse Gasunie;
 • 13. Ministerie van Defensie, dienst gebouwen, werken en terreinen;
 • 14. Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie;
 • 15. Rijkswaterstaat, directie Zuid-Holland;
 • 16. Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed;
 • 17. Rijksluchtvaardienst;
 • 18. Luchtverkeersleiding Nederland.